2013-09-23 16:12:00

Vremenik

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja

Okvirni vremenik pisanih provjera znanja je školski dokument. Izrađen je prema izvedbenom nastavnom planu i programu te rasporedu sati pojedinih razrednih odjela. Sastoji se od planiranih pisanih provjera. Pisane provjere znanja podijeljene su na kratke pisane provjere u trajanju do 15 minuta i na pisane provjere u trajanju duljem od 15 minuta. U jednom danu učenik može pisati samo jednu, a u tjednu najviše četiri pisane provjere.

Novi Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (2010.) uvodi novine i u područje usmenih odnosno pisanih provjera znanja. Preporučujemo ga roditeljima i učenicima.

Rezultati kratkih provjera se upisuje se u rubriku za bilješke u imenik, a pisane provjerae rezultiraju ocjenom.

U nastavku pogledajte planirani raspored pisanih provjera. U iznimnim je situacijama moguće odgoditi planiranu pisanu provjeru ili odustati od pisanog provjeravanja utvrđena vremenikom. 

 

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI     

Osnovna škola don Lovre Katića - Solin